Αλλαγή σε προϊόντα από τον πελάτη γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η χρέωση της επιστροφής βαρύνει τον πελάτη. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί είτε με αντικαταβολή είτε με κατάθεση. (Συμπεριλαμβάνονται μέσα και τα μεταφορικά κόστη).

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της εταιρείας σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα θα επιστραφεί το προϊόν από τον πελάτη εντός 14 ημερών και μετά θα σταλεί το προς αντικατάσταση προϊόν από την εταιρεία. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία. Η διαδικασία επιστροφής ή αλλαγής γίνεται μέσω της ίδιας εταιρίας ταχυαποστολής με την οποία απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά.

Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρεία ταχυαποστολής θα χρεώνεται αποκλειστικά ο πελάτης τα έξοδα αποστολής.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και αποδείξεις παραλαβής. Ο πελάτης διαδικτύου μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» της ιστοσελίδας www.medijeunesse.gr αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα ζητώντας επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος .Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.

  1. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται μέσω courier.
  2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που η εταιρία έχει αναγνωρίσει προηγουμένως ως τέτοιο, θα δρομολογείται και το αντίτιμο στον πελάτη, υπό τον όρο ότι ο πελάτης μέσα σε 14ημέρες από την αναγνώριση αυτή, θα επιστρέψει τα παπούτσια που αγόρασε. Η εταιρία στη συνέχεια εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτή θα προβαίνει σε επιστροφή του τιμήματος στον πελάτη.