Δεσμευόμαστε ότι τα στοιχεία σας δεν θα  χρησιμοποιηθούν,  για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός αυτού  για τον οποίο υποβάλλονται και ποτέ χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας.

 

 

Medi Jeunesse ist immer führend auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik präsentiert Cryo Jeunesse!
Cryo Jeunesse ist der Gipfel der technologischen Fortschritte auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik und nicht nur! Es bietet eine abendfüllende Kryotherapie, die eine vollständige Verjüngungs- und Rehabilitationsbehandlung in nur wenigen Minuten ist.
Cryo Jeunesse beschleunigt die körperliche Rehabilitation des Organismus, während er gleichzeitig den Organismus in die Produktion von Endorphinen, Enzymen und Dopamin treibt und ihm ein Gefühl von Wohlbefinden und Euphorie verleiht.
Die niedrigen Temperaturen stimulieren die Erhöhung unserer Stoffwechselrate, die Verringerung von Stress mit direkter Konsistenz und führt zu Gesicht und Lebensqualität.
Champions auf höchstem Niveau, wie LeBron James und Christiano Ronaldo, integrieren Erkältungen in ihren Alltag.
Es ist indiziert für eine schnelle Genesung von Verletzungen, Unterdrückung von Muskelschmerzen, Kampf Entzündungen, sowie Muskelkraft und Ausdauer zu erhöhen.

 

Preis ONLINE Angebot ab €40 pro Behandlung